4 Şubat 2014 Salı

Beşiktaş Adı Nereden Geldi?

Boğaza bakan şirin kıyılarında, emsalsiz birer sanat şaheseri olarak göz kamaştıran tarihi eserleri ve Osmanlı sarayları ile edebiyat tarihimizin ünlü yazarlarına yapıtlarında ilham kaynağı olmuş saray kadınları, İstanbul efendisi tipleri ve tarihi şahsiyetleri ile nihayet Türk spor tarihine hediye ettiği Siyah-Beyaz renkli spor teşekkülü ile Beşiktaş kazası, güzel İstanbul'un koynundaki en değerli ziyneti gibidir.

Şöyle geçmişe dönüp baktığımz zaman, ilçe kıyı şeridinde birer kuğu görünümündeki Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları nasıl ki asırlar boyu üç kıtada hüküm sürmüş imparatorluğa beyin vazifesi görüp, yön vermiş ise son yarım yüzyıldan beri yine bu şirin belde, Şeref ve İnönü Statları ile Türk spor tarihinin atar damarı olmuş, ona hayatiyet vermiştir.


Tarihsel, doğal güzellikleriyle önemi bir kat daha artan bu beldeye acaba "Beşiktaş" adı nereden gelmiştir?

Tarihi incelemelerde bulunanlar, İstanbul'un bu köşesine "Beşiktaş" denilmesini şu üç önemli olaya bağlamaktadırlar:

1- Eskiler Beşiktaş'a "Dıplokıyon - Çift Sütun" veya "Zıngakiyon - Toplu Dikeyler" derlermiş. 919-944 yıllarında yaşamış olan Bizans İmparatoru Kommen I, buralara haçlı mermer sütunlar diktirerek, üzerlerine de beşik resimleri hakkettirmiş. Bu yüzden "Beşiktaş" denilmiş yöreye!


2- Meşhur seyyah ve tarihçi Evliya Çelebi ise bu konuda şu açıklamayı yapıyor bizlere:
"Bu şehrin zemini bir çengelsitan ve hiyaban iken "Yaşka" isminde bir papaz burada bir kilise yaptırmış ve önemini arttırmak için de Kudüs'ün Nezaret beldesinde bulunan ve İsa'nın yıkandığı taş yalağı getirterek kiliseye koydurtmuş. Bir zaman sonra Papaz Yaşka'nın ölmesiyle İmparator Herakliyas'ın oğlu İlliya bu mermer yalağı Ayasofya'ya taşıtmış ama bu sayede buranın adı da "Beşiktaş" olarak zihinlere yerleşmiş, kalmış."

İşte Evliya Çelebi'ye göre bu yöreye Beşiktaş denilmesinin asıl sebebi bu beşiktir. Ayrıca Bizanslıların bu semte "Taşbeşik" anlamına gelen "Konapetri" dedikleri bir gerçektir. İstanbul'un fethinden sonra Türkler de aynı manaya gelen Beşiktaş adını kullanmaya devam etmişlerdir.


3- Yine bir araştırmaya göre, Dolmabahçe II. Osman zamanına kadar bir koy  halinde bulunuyormuş. İşte bu koyda Akdeniz'e çıkacak donanma demirlenir ve kaptan paşalar Dolmabahçe'de tayfasına kökleşmiş bir anane ve adet veçhile ziyafet verir ve bundan sonra denize çıkılırmış. Donanmaya bir üs vazifesi gören bu koyun sahilinde gemileri bağlamak için 5 adet palamar taşı varmış. Bu Beştaşa izafeten buraya zamanla Beşiktaş denildiği de rivayet edilmektedir.

Mantıken buraya Beşiktaş adının verilmesini doğuran en akla yakın misal Evliya Çelebi'nin ileri sürdüğü olaydır.

Kaynak: Türk Sporunda 75 Yıl-Beşiktaş Spor Tarihi / Vala Somalı

Hiç yorum yok: