26 Ocak 2014 Pazar

Tescil Edilen İlk Spor Kulübü Beşiktaş - 104. Yıl

"Beşiktaş Akaretler, Şair Nedim Caddesi'ndeki (Sulh Mahkemesinin bulunduğu mahalli) lokal olarak tayin edilmiş, 13 Ocak 1326'da  (1909) "Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü" esas nizamnamesini Fuat (Balkan), Umumi Katip Hüseyin Hüsnü beyler ve istidayı da Mazhar Kazancı Bey imzalayarak hükümete tevdi etmişlerdir.

Beyoğlu Mutasarrıflığının cemiyetler defteri 486. sahifesinde 26 Ocak 1326 (1910) tarih  ve 1760 numarası konulan istidaya 185 sayılı tescil ilmuhaberi tasdik edilerek verilmiştir. " 

(Vala Somalı - Beşiktaş Spor Tarihi)

"Beyoğlu mutasarrıfı Muhittin (Akyüz) Bey'in teşviki ve yardımlarıyla 13 Kanunusani 1326 Çarşamba günü, miladi takvimle 26 Ocak 1910'da Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, Türk spor tarihinin resmen tescil edilen ilk spor kulübü olur.

Cemiyetin Ünvanı: Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü
Cemiyetin Maksadi Tesisi: Terbiye-i Bedeniyenin terakkisi için
Cemiyetin Merkezi İdaresi: Beşiktaş Ihlamur Caddesi'nde evvelce jandarmalara ait iken tahliye olan mekan
Cemiyetin Şubeleri: Yoktur
Cemiyetin Tarih-i Tesisi: 13 Kanun-i sani 326

Balada ünvan ve maksad-ı tesisi ve merkeziyle heyet-i idaresi muharrer olan Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü nam cemiyetin nizamnamesi tevdi edilmiş olduğundan mukabilinde iş bu ilmuhaber verilmiştir.

13 Kanun-i sani 326
(26 Ocak 19010)"

(1903'ten Bugüne BJK - 2008 Takvimi)

Hiç yorum yok: